Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Koniewski CEO & Founder

tomasz.koniewski@interactivo.pl
+48 508 149 353

Interactivo Sp. z o.o.
80-126 Gdańsk ul. Lema 13/84
kontakt@interactivo.pl

Dane gospodarcze
NIP 957-097-20-06
REGON 220439493
NR KRS 0000283836 Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział KRS

Rachunek bankowy
NORDEA Bank Polska S.A.
III Oddział/POB w Gdańsku
Nr rachunku:
29 1440 1345 0000 0000 0631 2659
Kapitał zakładowy: 110 000 PLN